Информация об авторе

ВОЛОШКО, А. В., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м. Київ, Украина