Информация об авторе

ХАРЧУК, А. Л., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м. Київ, Украина