Информация об авторе

КЛАДЬКО, О. М., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м. Київ, Украина