Информация об авторе

ЛУТЧИН, Т. М., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м. Київ, Украина