Информация об авторе

ВИШНЯВСЬКА, Ю. С., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м. Київ, Украина