Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал "ЕЕЕ" створений з метою всебічної підтримки державної політики в галузі енергозбереження, та інформування широких верств населення про нові наукові досслідження, актуальні проблеми та шляхи їх реалізації. Наукові статті, що публікуються на сторінках журналу відображають дослідження вчених та фахівців в галузі економіки та енергетики направлених на підвищення енергоефективності.

Процес рецензування

Рецензування.

 

Від автора - відкрите, незалежне. Від редакції - подвійне сліпе.

 

 Рецензування - процедура розгляду експертної оцінки наукових статтей вченими, фахівцями тієї ж галузі.

 Мета рецензування до публікації - упевнитися в точності і достовірності викладу, в необхідних випадках домогтися від автора дотримання стандартів, прийнятим в конкретній галузі або науки в цілому.

 Рецензування використовується редакцією для відбору та оцінки наданих рукописів, прийняття рішення щодо можливості публікації рукопису.

 Рецензуванню підлягають усі рукописи прийняті до публікації.

 До редакційного рецензування приймаються рукописи які мають незалежну рецензію.

 При рецензуванні статті враховується: відповідність її тематиці журналу, наукова новизна і значимість наданих результатів, відповідність правилам підготовки статей, обгрунтованість результатів; достовірність використання результатів інших авторів; правильність посилань; якість викладу та оформлення.

 Рецензування проводиться конфіденційно. До рецензування не залучаються фахівці, що працюють в тій установі, де виконана робота.

 У висновку рецензії обов'язково вказується одна з наступних рекомендацій: можливість публікації в журналі (в представленому вигляді або після відповідного доопрацювання, згідно із зауваженнями рецензента) або недоцільність публікації.

 Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті, так само як і черговість її розміщення в журналі, приймається головним редактором, а при необхідності редакційною колегією.

 У разі, якщо думки головного редактора, редколегії та рецензента не збігаються, то стаття направляється на додаткове рецензування.

 Стаття, спрямована автору на доопрацювання, має бути повернена у виправленому вигляді разом з її початковим варіантом і з відповідним листом, що містить відповіді на всі зауваження і пояснюючими всі зроблені в статті зміни.

 Автор несе повну відповідальність за науковий зміст статті і точність даних, наведених у списку літератури.

 Редколегія залишає за собою право редагування статей не змінюючі суті викладеної проблеми.

 Політика рецензування.

 Редакція журналу підтримує політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики і визнає, що дотримання принципів редакційної етики є однією з головних складових рецензування та видання журналу. Етичні правила і норми відповідають прийнятим провідними міжнародними науковими видавництвами. Виконання етичних норм і правил обов'язково для всіх учасників процесу публікації наукових матеріалів: авторів, рецензентів, членів редколегії, редакторів і співробітників видавництва.

 Обов'язки головного редактора

 Здійснює загальне керівництво виданням. Приймає рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати. Рішення приймається на основі наукових рецензій та думки членів редколегії. Оцінка робіт грунтується виключно на змісті і якості наукових результатів, незважаючи на стать, расу, сексуальну орієнтацію, етнічне походження, релігію, громадянство або політичні погляди автора. Інформація щодо наданих рукописів може надаватися тільки автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.

 Обов'язки рецензентів

 Рецензент повинен відмовитися від своєї участі у рецензуванні за наявності конфлікту інтересів, пов'язаних з конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь - яким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті, а також у разі не компетенції з даної наукової проблеми. Рецензент зобов'язаний сприяти автору поліпшити його роботу. Рукопис для рецензування повинна розглядатися як конфіденційний документ. Не допускається обговорення роботи з іншими особами за винятком осіб, уповноважених головним редактором.

 Обов'язки авторів

 Автори статті повинні гарантувати, що наданий рукопис є оригінальною роботою. Якщо автори використовували роботу / або фрагменти тексту інших авторів, то повинні бути відповідні посилання на опубліковані роботи.

 Особи, які внесли значний внесок у написання рукопису, повинні бути вказані як співавтори.

 При виявленні значної помилки або неточності в опублікованому рукопису, автор зобов'язаний сповістити редакцію журналу, вимагаючи спростування або виправлення статті.

 Редакція журналу бере на себе зобов'язання з дотримання принципів редакційної етики при підозрі на дублююче уявлення рукописи або плагіат.

 Відповідальність за плагіат несе автор.

 Автори погоджуються з публікацією своїх статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported, що дає право третім особам копіювати, поширювати, передавати і адаптувати оригінальні матеріали в некомерційних цілях, за умови зазначення авторства. Автори зберігають копірайт на опубліковані статті, при цьому за журналом залишається право першої публікації (first publication rights).

 Процес редакційного рецензування

 Загальні положення:

 Редакційне рецензування проводиться членами редакційної колегії.

 Рецензування закрите (подвійне сліпе) - П.І.Б. рецензента авторам не повідомляється, П.І.Б. автора рецензенту не повідомляється. При оформленні файлу для сліпого рецензування необхідно виконати инструкції стосовно сліпого рецензування. Детальніше.

 

 Все листування між редакцією, рецензентом і автором ведеться через редакцію по електронній пошті.

 Рецензент у своєму рішенні про публікацію статті може спиратися на думку залучаюємих ним експертів.

 Думка рецензента не є остаточною. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.

 У разі необхідності рукопис може бути відправлеий на рецензування кільком рецензентам.

 У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.

 Рішення редакційної колегії щодо можливості публікації статті є остаточним.

 Порядок рецензування:

 Новий рукопис і незалежна рецензія реєструються в момент отримання редакцією твердої копії поштою (дата реєстрації).

 Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензента / ів для даного рукопису згідно з тематикою рукописи.

 Призначений рецензент в перебігу 5 днів рецензує надані матеріали і направляє редакції рекомендації.

 Матеріали рукописи передаються на рецензування призначеному рецензенту / ам. Результат рецензування - рекомендація рецензента.

 Рецензія / ї на рукопис, через редакцію, направляється автору (без вказівки рецензента).

 При позитивній рецензії на рукопис редакція приймає остаточне рішення щодо публікації.

 При негативній рецензії на рукопис - автору направляється рецензія з мотивованим відмовою.

 У разі необхідності переробки рукопису редакція відправляє автору рецензію / і разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента / ів.

 Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

 У разі переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців);

Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

 

Звернення до рецензентів

 Шановний колего! Даючи рецензію на статтю, яка направляється в журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит », Ви підтверджуєте, що, на Вашу думку, дана стаття заслуговує (або не заслуговує) публікації. Обсяг рецензії цілком визначається Вами, але ми сподіваємося, що незалежно від обсягу, вона буде включати в себе всю необхідну і об'єктивну інформацію і відповідати нашій редакційній політиці. Редакція журналу гарантує, що Ваше ім'я і сам факт Вашої рекомендації не стануть надбанням гласності. У тому випадку, якщо на рецензовану статтю прийдуть ті чи інші зауваження або коментарі, то, за Вашим бажанням, Ви будете проінформовані про це. Ви можете допомогти редакції, прокоментувавши відповідність матеріалу пред'явленим вимогам та оформлення роботи. Так само Ви можете допомогти автору, якщо запропонуєте певні рекомендації до вдосконалення його матеріалу. Ваші коментарі допоможуть винести підсумкове рішення щодо публікації рукопису. Просимо звернути особливу увагу на відповідність матеріалів профілю журналу і коректність посилань на публікації. Заповнену форму рецензії необхідно направити до редакції журналу.

Редакція журналу «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит» щиро дякує Вам за співпрацю.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику відкритого доступу з затримкою на 6 місяців до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Індексація і партнери

 Ulrich's Periodicals Directory

 

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всіх тематичними напрямками. 

Академия Google

 

 

 Академія Google - вільно доступна пошукова система, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

Український індекс наукового цитування

Український індекс наукового цитування (УІНЦ) - система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України - забезпечує збір, обробку та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України.

Система працює у тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи допрацьовується, виявляються та усуваються помилки. Крім того, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).

WorldCat

 WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів про всіх видах творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

 

BASE - пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина).

 Реферативна база даних "Україніка наукова"

«Україніка наукова» українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук.

Український реферативний журнал "Джерело"

 Український реферативний журнал "Джерело" — заснований в 1995 році. Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Проблематика: реферати української наукової літератури з усіх галузей знань. Періодичність:6 разів на рік (4 галузеві серії).

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського заснована в 1918 році, як Національна бібліотека Української держави, найбільша бібліотека України. Розмір фондів - близько 15 млн. одиниць зберігання. Щорічно до фондів надходить 160 - 180 тис. документів (книг, журналів, газет тощо)

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Науково - технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” почала працювати у 1885 році. Фонд бібліотеки складає 1,5 млн. Прим. Бібліотека є членом п’яти міжнародних організацій, співпрацює за 9 міжнародними та міжрегіональними корпоративними проектами.

Институционный репозитарии Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (eNTUKhPIIR)

 

Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) – це інституційний репозитарій, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами НТУ “ХПИ”. 

Учасник

Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження; Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); Харківська областна державна адміністрація; Українська асоціація інженерів - електриків; Науково-технічний союз енергетиків і електротехніків України; Академія наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження); Всеукраїнська громадянська організація «Асоціація вчених за іноваційний розвиток України».

Історія журналу

История ЭЭЭ.Рус.В 1997 году в целях популяризации государственной политики по вопросам энергосбережения при поддержке Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, Государственной инспекции Украины по энергосбережению, Государственного предприятия Украины «Энергорынок», Харьковской областной государственной администрации, Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Украинской ассоциации инженеров-электриков, Научно-технического союза энергетиков и электротехников Украины был создан информационно-аналитический вестник «Энергосбережение», впоследствии преобразованный в общегосударственный научно-производственный и информационный журнал «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит».

Учредителями журнала являются - Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» и ООО «Северо-восточная энергетическая компания «СВЭКО», регистрационное свидетельство КВ № 16921-5691 от 15. 07. 2010 года.

В составе редакционной коллегии работают ученые из Венгрии, Германии, Греции, Казахстана. Журнала имеет свой сайт: eee.khpi.edu.ua

Журнал включен в категорию Б «Перечня научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора наук, кандидата наук и степени доктора философии» (приказы МОН Украины № 886 от 02.07.2020 и № 1188 от 24.09.2020). Издается при поддержке Академии наук Высшего образования Украины (секция энергетики и ресурсосбережения).

В 2010 году журнал зарегистрирован в Международном центре периодических изданий(ISSN International Centre 45 rue de Turdigo, 75003 Paris, France) под номером ISSN 2218-1849.

Журнал активно сотрудничает с ученым советом Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» и научным изданием «Вестник НТУ «ХПИ», также с ГП «Энергорынок» и Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЕ) в вопросах популяризации новых подходов в сфере энергосбережения на Украине.

Журнал ежегодно ведет широкую подписную компанию. Подпиской охвачены все регионы Украины.

Журнал - постоянный участник международных и украинских выставок, форумов по энергосбережению, проведению которых оказывает информационную поддержку . За активное участие в пропаганде современных научных разработок журнал награжден 11 Дипломами, является Лауреатом Всеукраинского конкурса «Лідер паливно-енергетичного комплексу — 2006».
Во Всеукраинском конкурсе «Енергозбереження — 2009: ініціатива, досвід, підтримка» журнал занял 1-е место — за поддержку и распространение опыта энергосбережения в народном хозяйстве.

>