Редакційний штат

Головний редактор

Лазуренко Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, м. Харків, Україна.

E-mail : lazurenkoAP@i.ua

Scopus    ORCID 

 

Перший заступник  головного редактора, заступник  з комерційних питань

Мехович Сергій Анатолійович, доктор економічних  наук, професор, м. Харків, Україна.

E-mail : sm261245@gmail.com

Scopus    ORCID 

 

Заступник  головного редактора з технічних спеціальностей  

Клепіков Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, м. Харків, Україна.

E-mail: klepikovasv75@gmail.com

Scopus     ORCID 

                                                                             

Заступник  головного редактора з економічних  спеціальностей

Єршова Наталія Юріївна, доктор економічних  наук, професор , м. Харків, Україна.

E-mail : iershova.ny@gmail.com

Scopus     ORCID 

Другова Олена Сергіївна, кандидат економічних  наук, доцент, м. Харків, Україна.

E-mail : Elena.Druhova@khpi.edu.ua

Scopus     ORCID 

 

Заступник  головного редактора з міжнародної діяльності

Міщенко Володимир Акимович, доктор  економічних наук, професор , м. Харків, Україна

E-mail : vladmish30@gmail.com

ORCID 

 

Члени редакційної колегії.

Лазуренко Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, м. Харків (голова редакційної колегії).  Scopus   ORCID 

Безпрозванних Г.В. - доктор  технічних  наук, професор, м. Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Бекбаєв А. Б. - доктор  технічних  наук, професор, м. Алма-Ата, Казахстан.  Scopus    ORCID 

Болюх В. Ф. -  доктор  технічних  наук, професор, м.Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Єршова Н. Ю. - доктор економічних  наук, професор , м. Харків, Україна.   Scopus     ORCID 

Ілляшенко С. Н. -  доктор  економічних  наук, професор, м.Суми, Україна.  Scopus    ORCID 

Клепіков В. Б. -  доктор  технічних  наук, професор, м.Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Кобєлєва Т. М. -  доктор  економічних  наук, доцент, м. Харків, Україна.   

Коциські Дьордь  - доктор  економічних  наук, професор, м. Мішкольц, Угорщина.  Scopus    ORCID 

Мамаліс Анастасіс -  доктор  технічних  наук, професор, м.Афіни, Греція.  Scopus    ORCID 

Мацевитий Ю. М. – Академік НАНУ, доктор  технічних  наук, професор, м.Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Мехович Сергій Анатолійович, доктор економічних  наук, професор, м. Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Мінакова С. М. - доктор  економічних  наук, професор, м.Одеса, Україна.  Scopus    ORCID 

Перерва П. Г. -  доктор  економічних  наук, професор, м. Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Прокопенко О. В. - доктор  економічних  наук, професор, м.Седльце, Польща.  Scopus    ORCID 

Таранюк Л. М. -  доктор  економічних  наук, професор, м.Суми, Україна.  Scopus    ORCID 

Томашевський Р. С.-  доктор  технічних  наук, професор, м. Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Шевченко С. Ю. - доктор  технічних  наук, професор, м.Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

Шутенко О. В. – кандидат  технічних  наук, доцент, м.Харків, Україна.  Scopus    ORCID 

 

Відповідальний секретар:

Яковлєв Владислав Ігорович, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, м.Харків, Україна.