ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

С. О. Коцалап, Г. М. Коваленко, А. В. Беляева

Аннотация


В статье рассмотрены особенности влияющие на процесс управления персоналом в
строительных организациях. Показаны тенденции изменения роста на рынке труда в
строительстве, обоснована особенность управления персоналом в строительной отрасли,
ее актуальные проблемы, проанализированы общемировые тенденции развития подходов к
управлению. Рассмотрены методы по улучшению ефективности управления персоналом на
предприятиях Украины.

Полный текст:

PDF

Литература


Барановська Н. І. Підвищення конкурентоспроможності будівельної організації на

основі розвитку її кадрового потенціалу: поняття конкуренції та конкурентоспроможності

будівельної організації, кадровий потенціал: поняття, показники оцінки, напрямки розвитку,

методика планування. – Кизил: ТувГУ, 2011. – 127 с.

Булат Р. Є. Правові норми та психологічний супровід управління персоналом в

будівництві / Р. Є. Булат – СПб: Бізнес-преса, 2010. – 197 с.

Булат Р. Є. Теорія і практика формування готовності працівників будівельних

організацій до професійної діяльності: пошук, залучення, оцінка, підбір, найм, адаптація,

навчання, атестація, звільнення персоналу, документування кадрової роботи / Булат Р. Є.,

Мосін М. А . – СПб: Стройиздат, 2008. – 212 с.

Карібова І. Ш. Підвищення кваліфікації будівельників як один з головних важелів

зростання продуктивності праці і якості будівельної продукції / / Регіональні проблеми

перетворення економіки. – 2011. – № 2. – С. 293–299.

Симонова М. В. Управління персоналом в організаціях будівельного комплексу. -

Самара: Самарський держ. архітектурно-буд. ун-т, 2010 – 198 с.

Феклістов І. І. Кадрове ресурсне забезпечення інноваційного розвитку будівельних

організацій / / Економічне відродження України. – 2011. – Т. 28. – № 2. – С. 104–111.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //[Електронний ресурс] :

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

Гринчук С. А. Теоретико-методологічні принципи та особливості формування

культури персоналу організації // Вісник східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля, Луганськ. – № 10, 2009. – Частина 2. – С. 166 –171.


Пристатейная библиография ГОСТ


Copyright (c) 2015 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

адрес: ул. Мироносицкая, 60, г. Харьков, Украина, 61002. e-mail: 

       journeee@mail.ru;  sveco_ltd@rambler.ru;   сайт:eee.khpi.edu.ua 

Телефон: +38 057 703-23-18; факс: +38 057 714-94-51.

Яндекс.Метрика