ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ АВТОКЛАВА

Автор(и)

  • В. М. КОШЕЛЬНИК Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
  • Г. М. ШАБАНОВА Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
  • С. О. КИСЕЛЬОВА Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Анотація

Предложена методика определения тепловой эффективности производства силикатного кирпича, при изменении температурного режима автоклава. Установлено снижение объема затрат природного газа при внедрении энергосберегающего режима автоклавной обработки силикатного кирпича для предприятия силикатных изделий.

Біографії авторів

В. М. КОШЕЛЬНИК, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій

Г. М. ШАБАНОВА, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Д-р техн. наук, проф., професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

С. О. КИСЕЛЬОВА, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

Канд. техн. наук

Посилання

Закон України «Про енергозбереження»: за станом на 1 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВРУ). – Офіц. вид. – K.: Парлам. вид-во, 1994. – № 30. – ст. 283.

Шавкат Б. Последний кирпич / Б. Шавкат // Бизнес. – 2006. – № 35. – С. 106 – 109.

Горчаков Г. И. Строительные материалы: учебн. для студ. строит. специальн. высш. учебн. завед. / Г. И. Горчаков, Ю. М. Баженов. – М.: Стройиздат, 1986. – 688 с.

Кисельова С. О. Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли: автореф. дис…. канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» / Кисельова Світлана Олександрівна; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2011. – 21 с.

Будівельні матеріали. Цегла і камені силікатні. ТУ: ДСТУ Б В.2.7.-80-98. – [Чинний від 1999-03-01]. – К.: Держбуд України, 1998. – 28 с. – (Національний стандарт України).

Кошельник В. М. Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів: Навч. посібн. / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін,

О. В. Кошельник, В. В. Соловей: під ред. В. М. Кошельника. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 202 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-20