ДО ПИТАНЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧІВ АПК З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

Автор(и)

  • С. М. ДУДНІКОВ Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, Ukraine
  • М. М. ШОВКАЛЮК Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Ukraine

Анотація

Предложены направления в проектировании систем энергоснабжения с альтернативными источниками, что позволит повысить эффективность их функционирования.

Біографії авторів

С. М. ДУДНІКОВ, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

Канд. техн. наук

М. М. ШОВКАЛЮК, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Канд. техн. наук

Посилання

Голоскоков А. Н. Прогноз цены на нефть и перспективы формирования нового механизма ценообразования на газ [электронный ресурс] / А. Н. Голоскоков // Нефтегазовое

дело. Электронный научный журнал, -2010. - № 1 – Режим доступа: httr://www. ogbus.ru.

Корчемний М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі / Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с.

Дудніков С.М. Оцінка заходів щодо ефективного використання альтернативних джерел енергії споживачами АПК/ С. М. Дудников // Матеріали ІХ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття» АР Крим, смт. Миколаївка, 15-19 вересня 2008 р. – С.63 – 66.

Вплив температурно-погодинних факторів на показники проектів з енергозбереження / В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. М. Шевченко [та ін.] // Енергетика та електрифікація. - 2007.– № 3. – С. 62-68.

Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу. Бюллетень: Энергетика Украины вХХI столетии. - Киев, 2002.

Гончар М. И. Технологические связи производства и преобразования энергии с возобновляемыми источниками / Михаил Гончар, Сергей Дудников // Сб. науч. трудов “Вопросы электрификации сельского хозяйства” - Харків: ХГТУСХ, 1996. – С. 61 – 64.

Деклараційний патент 72106 Україна МПК А UA А01С3/02. Пристрій для бродіння органічних відходів / Гончар М. І., Дудніков С. М. ; заявл. 01.12.2003; опубл. 17.01.2005, Бюл.

№ 1 – 8с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-20

Номер

Розділ

Альтернативные источники энергии