АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Г. В. ВАРЛАМОВ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Ukraine
  • Н. В. ОЛІНЕВИЧ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Ukraine
  • К. О. ПРИЙМАК Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Ukraine

Анотація

Рассматриваются механизмы влияния общественных экологических организаций на проблему экологической безопасности топливно-энергетического комплекса страны. В статье сформулированы требования к специалистам топливно-энергетического комплекса с учетом условий реализации новой парадигмы их подготовки и креативных подходов в решении сложных энергоэкологических вопросов. Указаны направления общественной деятельности специалистов-энергетиков и их влияние на принятие соответствующих решений государственными органами и руководством предприятий.

Біографії авторів

Г. В. ВАРЛАМОВ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Д.т.н., проф.

Н. В. ОЛІНЕВИЧ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Аспірант

К. О. ПРИЙМАК, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Аспірант

Посилання

Багнюк В. Екологія на порозі третього тисячоліття // Вітчизна. – 2000. – № 1–2. – С. 135–141.

Лисиченко Г. В., Ковалевський В. В., Макарчук В. Г., Фесай О. П. Удосконалення технології проведення екологічних експертиз// Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист.

Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1. – С. 7–12.

Варламов Г. Б. Оцінка негативного впливу та концепція енерго-екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 4. – С. 53–57.

Варламов Г. Б., Любчик Г. Н., Голота И. Н. Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе // Экотехнологии и ресурсосбережение. –2001. – № 6. – С. 53–57

Варламов Г. Б., Любчик Г. Н., Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. Харків: «Видавництво САГА» 2008. – 234 с.:іл.

Варламов Г. Б., Любчик Г. Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления. / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей

редакцией Вороновского Г. К., Недина И. В. К.: Знания Украины. – 2004. – С. 55–63

Варламов Г. Б., Оліневич І. В. Особливості сучасного енергоекологічного аналізуексплуатації теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. 2007. – № 9. – С.14– 16.

Варламов Г. Б. Оліневич І. В. Економічні важелі регулювання екологічністю енерговиробництва. //ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології екологія, № 2 (21) – 2007 ВПК «Політехніка». – С. 71–76.

Варламов Г. Б. Особливості застосування організаційних методів підвищення

екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. 2008, № 4,

С. 53–56.

Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Оліневич І. В. Сучасні тенденції підвищення екологічноїбезпеки об’єктів теплоенергетики // Енергетика та електрифікація. 2008. – № 10. – С.11–14.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03 2006р. Енергетичнастратегія України на період до 2030 року.

Оліневич Н. В. Енергоекологічний аналіз енергетичних об'єктів – крок до вдосконалення енергетичної галузі // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 5. – С. 52–53.

Варламов Є. М. Здійснення моніторингу та екологічна звітність підприємств,діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища // Экология и промышленность. 2009. – № 3. – С. 94–97.

Адаменко Я. О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об`єктів на навколишнє середовище //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2010. – № 2. – С. 58– 64.

Закон України «Про екологічну експертизу» № 45/95-ВР від 09.02.1995р.

Директива Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. (зі змінами, внесеними Директивою 97/11/ЄЕС від 3 березня 1997 р.) щодо оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище

Директива 2001/42/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради від 27 червня 2001 р. стосовно оцінки впливу деяких планів і програм на навколишнє середовище.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( Орхуська Конвенція) ратифіковано Законом України № 832-14 від 06.07.99.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 168 від 18.12 2003 р. Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля.

Позняк Е. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: юридичні науки. № 74–76.

Мальований М. С. Формування екологічної свідомості та її роль в забезпеченні екологічної безпеки / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування № 2, 2010 р.

Громадська оцінка екологічної політики в Україні. Доповідь українських громадських екологічних організацій. – К: – 2003. – 139 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-08-20