РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Автор(и)

  • Т. М. ВІТЕНЬКО Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль
  • О. Р. ГАЩИН Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, м. Тернопіль

Анотація

На примере технологии калийных удобрений обосновано целесообразность использования кавитационной активации жидких сред в устройствах гидродинамического типа с точки зрения ресурсосбережения. Осуществление данной технологии обеспечит увеличение выхода удобрений на 8–11 % при использовании одинакового количества лангбейнитной руды.

Біографії авторів

Т. М. ВІТЕНЬКО, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

Д-р техн. наук, проф.

О. Р. ГАЩИН, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, м. Тернопіль

Канд. техн. наук, доцент

Посилання

Вітенько Т. М. Активація води в кавітаційному пристрої. Дослідження впливу на інтенсивність розчинення лангбейніту / Вітенько Т. М. // Хімічна промисловість України.–2005.– № 3. – С. 18–21.

Хацевич О. М. Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією

важкорозчинних мінералів у каїніт: автореф. дис. …канд. техн. наук. – Львів, 2007. – 20 с.

Вітенько Т. М. Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах: автореф. дис. … докт. техн. наук; 05.17.08 – Львів, 2010. – 36 с.

Вітенько Т. М. Гідродинамічна кавітація у масообмін них хімічних і біологічних процесах. Монографія / Вітенько Т. М. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ ім. І Пулюя, 2009. – 224 с.

Майструк І. М. Інтенсифікація процесів розчинення у трьохфазній системі при вакуумуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук. – Львів, 2000. –19 с.

Патент на корисну модель 40786 Україна, МПК7 С01D 5/00. Спосіб перероблення полімінеральної калійної руди / Вітенько Т. М.; заявник і власник патенту ТДТУ ім.

І. Пулюя.; опубл. 27.04.09 Бюл. № 8.

Каражанов Н. А. Основы кинетики растворения солей. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 192с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-08-20

Номер

Розділ

НТП и эффективность производства