СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Ю. В. ЧЕРНЕЦЬКА Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
  • А. І. ЗАМУЛКО Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Анотація

В статье исследована существующая система мониторинга технического состояния электрических сетей на основе анализа отчетных данных основных электропередающих организаций Украины.

Біографії авторів

Ю. В. ЧЕРНЕЦЬКА, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Аспірант

А. І. ЗАМУЛКО, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Канд. техн. наук, доцент

Посилання

Стогній Б.С. Особливості ОЕС України та науково-технічні проблемизабезпечення її розвитку [Електронний ресурс] / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, В. Я. Жуйков, А. Г. Баталов // Пленарні доповіді ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки - 2010». – Режим доступу : http://fel.kpi.ua/ppedisc/doc/p/p_1.pdf.

Кучеров Ю. Н. О развитии системы обеспечения надежности в электроэнергетике страны / Ю. Н. Кучеров // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. – 2009. No 6. – С. 2–14.

Анализ надежности социально-экономических систем электроэнергетики / [Воропай Н. И., Шаланда В. А., Таджибаев А. И. и др.] : под ред. Н. И. Воропая и А. И. Таджибаева. – Санкт-Петербург. : ПЭИПК, 2010. – 161 с.

Гительман Л. Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. Реформирование / Л. Д. Гительман, Б. Е. Ратников. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 544 с.

Методичні вказівки з обстеження металевих і залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35 - 750 кВ : СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2006. – 95 с. (Нормативний документ Мінпалиенерго України. Настанова).

Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 до 750 кВ : методичні вказівки у двох частинах : СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007 – . (Нормативний документ Мінпалиенерго України. Методичні вказівки).

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України No 15 від 13.06.96 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами», зареєстрована в

Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 р. за No 408/1433.

Надійне та безпечне електропостачання, розвиток електромереж – під контролем Держенергонагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=54905&cat_id=35981.

Проблеми розвитку енергетики. Погляд громадськості (збірка No 7): науково-технічне видання за матеріалами громадських обговорень / [упорядники: НТСЕУ, ОЕП «ГРІФРЕ»]. – К.: НТСЕУ, ОЕП «ГРІФРЕ», 2010. – 328 с.

Наказ Міністерства палива та енергетики України No 352 від 01.07.08 «Про затвердження Переліку форм звітності Міністерства палива та енергетики України».

Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі: СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2005. – 92 с. – (Нормативний документ Мінпалиенерго України. Настанова).

Анпилогов Н. Г. Методы контроля состояния и диагностирования силовых трансформаторов классом напряжения 35 кВ и выше / Н. Г. Анпилогов, Я. С. Бадерак. – Харьков : Изд-во «Форт», 2010. – 408 с.

Кэту С. Система мониторинга трансформатора – неотъемлемая составляющая «интеллектуальной электросети» [Электронный ресурс] / С. Кэту // Информационно- аналитический журнал Энерго-инфо. – 2010. – No 8 (43). – С. 76–80. – Режим доступа : http:// www.energo-info.ru/content/view/16963/211/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-10-20