РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Леся Марчук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2020.09.04

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал, інтелектуалізація економіки, промислові підприємства, конкурентоспроможність, фінансові потоки

Анотація

В умовах сьогодення зростання конкурентного середовища та глобалізаційних процесів суттєво впливають на стан світової економіки, її розвиток визначається рівнем використання інтелектуального потенціалу. Найважливішим та значущим процесом являється інтелектуалізація не лише економіки, а й виробництва, що в свою чергу відповідає за високу кваліфікацію персоналу та безперервне підвищення. Обґрунтовано, що інтелектуальний потенціал на макроекономічному рівні в економічних глобалізаційних процесах виступає в ролі головного чинника, що визначає місце країни на світовій економічній арені. Експериментально підтверджено перевагу інтелектуалізації економіки та визнано її новим джерелом для сучасного суспільства. Це пояснюється тим, що інтелектуальні активи витісняють матеріальні, аналогічно, як інформація витісняє поточні активи. Розглянутий інтелектуальний потенціал може застосовуватися до ринку електроенергетики.

Посилання

Gorodyanskaya L.V. (2008). Management of intellectual capital and providing the enterprise with intellectual resources. Actual problems of economy, 127p.

Moysenko I.P. (2007). Problems of structural analysis of intellectual potential of enterprises. Actual problems of economy, 166p.

Marchuk L.S. (2018). Methods of calculating the intellectual potential of the enterprise. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Economic sciences. Kharkiv, № 20 (1296), рp. 95-102.

Nagy, Szabolcs. (2018). Estimation of economic efficiency of energy / S. Nagy,

M. Sikorska, P. Pererva. European vector of modernization of economy: creativity,

transparency and sustainable development: materials of the 10th anniversary. International scientific-practical conf., April 18-19, Kharkiv: KhNUBA. Part 2, рр. 3-6.

Pererva P.G. (2018) Intellectual potential as an economic category / P.G. Pererva, L.S. Marchuk // Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences): collection. Science – Kharkiv: NTU "KhPI".№ 15 (1291), рр. 53-63.

State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-24

Номер

Розділ

Економіка, організація та управління