НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Артем Сергійович Мехович Директор дитячого оздоровчого таботу «Мрія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2021.01.03

Ключові слова:

міжнародний туризм, туристична інфраструктура, туристичний сектор, пандемія, теорія великих циклів коньюнктури, теорія передбачення

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що впливають на розвиток міжнародного туризму та висунуто передбачення подальшого розвитку ситуації. Зростаючий туристичний потік сприяв активізації підприємництва в усіх секторах економіки, капіталізації активів, створенню робочих місць, економічному та соціальному зростанню. У 2019 р. глобальна індустрія туризму забезпечувала близько 330 млн робочих місць, що еквівалентно 10,3% від загального рівня зайнятості. Пандемія COVID-19 спричинила безпрецедентну кризу в туристичній індустрії. Потік туристів у світі скоротився приблизно на 65%. Тільки за січень- вересень 2020 року кількість міжнародних прибутків знизилася на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів та понад 120 мільйонів робочих місць. Зазначено, що у сучасних умовах є певні можливості розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, але послаблення зовнішніх обмежень і відсутність конкурентного сервісу в українській індустрії туризму буде сприяти подальшому розвитку міжнародного туризму. Ті держави, в яких туризм займає вагому частку у ВВП, зацікавлені швидше повернути до себе туристів і готові оперативно запроваджувати всі необхідні протиепідемічні заходи в туристичній інфраструктурі. Для українського уряду сьогодні така стратегія не є пріорітетною. Виходячи з цього доведено, що сутність науково-прикладного аспекту управління розвитком міжнародного туризму полягає у спиранні на теорію великих циклів кон’юнктури та теорію передбачення. Підкреслено, що світові кризи пізно чи рано закінчувались та починався новий виток розвитку. На чергу практичного перетворення сьогодення постала задача оволодіння стихійними силами соціально-економічного життя та підпорядкування їх свідомому, планомірному керівництву з боку держави на основі конструктивного і безперервного діалогу між урядом та соціальними партнерами. Програмою свідомих організаційно-регулюючих кроків повінні стати знання, передбачення і план дій. При розробці антикризового плану з подолання наслідків впливу COVID-19 на туристичний сектор в Україні необхідно врахувати рекомендації Глобального кризового комітету з туризму, а саме: управління кризою та збереження робочих місць; підтримки самозайнятих працівників; забезпечення стимулів та впровадження відповідної державної політики у сфері міжнародного туризму. У передбаченні майбутнього розвитку ситуації слід приділити більше уваги ролі туристичного сектору в економіці країни та досягненню цілей сталого розвитку; розробці планів готовності до викликів майбутнього та використовування цієї можливості для переходу до сталого розвитку міжнародного туризму .

Посилання

Coronavirus will cause $ 2.1 trillion in losses to world tourism. Business Magazine, March 31, 2020. Available at: https://business.ua/news/9513-koronavirus-zavdast-svitovomuturizmu-2-1-trln-zbitkiv-doslidzhennya (access date: 23.10.2020).

WTTC (2020), “Safe Travels”: Global Protocols & Stamp for the New Normal. Available at: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp (access date: 1.06.2020).

COVID-19 and the tourism sector. ILO industry reference. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/- --sector / documents / briefingnote / wcms_749186.pdf

Grafska O.I. The potential for the development of tourism and recreation in the economy of territorial communities Abstract for the degree: Doctor of Economics. MI Dolishny NAS of Ukraine. Lviv.2020. Available at: http://ird.gov.ua/irdd/d20201218_a805_HrafskaOI.pdf

Podlepina P. O. Vplyv mizhnarodnoho turyzmu na stalyi rozvytok krain, shcho rozvyvaiutsia. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. Donetskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stusa. Vinnytsia,2020. Available at: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/8737

Mekhovych S. Integration of Partial Least Squares Path Modeling for Sustainable Tourism Development. N. Pavlenchyk, S. Mekhovych, O. Bohoslavets, Y. Opanashchuk, V. Hotra, I. Gayvoronska. International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019, Volume-8 Issue-2, B1813078219.pdf

Mekhovych S. Economic-Mathematical Modeling of the Distribution of Investments in Tourism and Hospitality. O. Korepanov, Y. Goncharenko, S. Mekhovich, O. Dyshkantiuk, S. Salamatina, V. Rusavska. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, Volume-9 Issue-1, 157065097460271

Nepochatenko V.O. Covid-19 and tourism: analysis of the situation and economic ways out of the crisis. Efficient economy. 2020. № 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 (access date: 03.05.2021).

Hague Declaration of the Interparliamentary Conference on Tourism. The Hague, 10 - 14 April 1989. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89445.html

Fedorchenko V. K. Where will the compass of tourism point? Voice of Ukraine. Newspaper of the Verkhovna Rada of Ukraine. December 22, 2020 . Available at: http://www.golos.com.ua/article/339954

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID19). Available at: http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/developing-countries-and-development-cooperation-what-is-at-stake-50e97915/

Tourism and transport: Commission's guidance on how to safely resume travel and reboot Europe's tourism in 2020 and beyond. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_854

The EU helps reboot Europe's tourism | European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/health/coronavirus-response/travel-during-coronaviruspandemic/eu-helps-reboot-europes-tourism_en

COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRDCOVID19-Report-UKR.pdf

Tourist support accounts in Europe, 2019 issue - Eurostat.

In 2019, foreign tourists left $ 1.4 billion in Ukraine (INFOGRAPHICS). Available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-2019- godu-inostrannye-turisty-ostavili-v-ukrai-369001 /

OECD. Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses: Updated 15July2020

COVID-19 is a ticking time bomb for Europe's tourism industry..Available at: https://www.eesc.europa.eu/en/newsmedia/news/covid-19-ticking-time-bomb-europes-tourismindustry-says-eesc

European Tourism. Trends & Prospects Q2 / 2020. Electronic resource. Access mode: https://etc-corporate.org/uploads/2020/07/ETC-QuarterlyReport-Q2-2020_Final-Public.pdf

Tourism services down by 75% in June compared to February. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/productseurostat-news/-/DDN-20200904- 2? inheritRedirect = true & redirect =% 2Feurostat% 2Fhome% 3F

STR: Europe hotel performance for April 2020. Available at: https://www.hotelnewsnow.com/Articles/302843/STREurope-hotel-performance-for-April-2020

Tourism: Europe is one of the hardest hit regions by COVID19. Available at: https://unric.org/en/tourism-europe-is-one-of-thehardest-hit-regions-by-covid-19/

World Travel and Tourism Council (WTTC). Available at: https://etccorporate.org/uploads/2020/07/ETC-Quarterly-Report-Q2- 2020_Final-Public.pdf

Zoom or tourist boom: what will happen to domestic tourism after quarantine. Available at: https://hromadske.ua/ru/posts/zoom-ili-

Kondratyev N.D. Big cycles of conjuncture and the theory of foresight. Selected works / ND Kondrat'ev; International Fund N.D. Kondratyev and others; Edited by: Abalkin L.I., (previous); compiled by Yakovets Yu.V.-M .: ZAO Publishing House Economics, 2002. 767 p.

. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442

. Available at:http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf

EU tourism sector during the coronavirus crisis. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652008/EPRS_BRI(2020)652008_EN.pdf

European Economic and Social Committee. Available at: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/more-97-000-jobs-were-saved-managing-temporary-wage-subsidy-scheme

COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine. Update of the document "Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine". Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-23

Номер

Розділ

Економіка, організація та управління