ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Артем Геворкян Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Аліна Гаврик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2021.03.04

Ключові слова:

фінансова стійкість, механізм управління, фінансовий стан

Анотація

У статті розглянуто питання управління фінансовою стійкістю підприємства. Розглянуто трактування поняття фінансової стійкості у вчених-економістів, порівняно визначення. Проаналізовано забезпечення фінансової стійкості підприємств та зміцнення його конкурентоспроможності за рахунок використання комплексу заходів щодо вдосконалення управління фінансами у короткостроковій перспективі. Механізм управління фінансовою стійкістю представлено як сукупність взаємопов'язаних блоків та послідовності пов’язаних між собою етапів. Обґрунтовано необхідність застосувати інструментарій управління фінансовою стійкістю для узгодження цілі розробленої стратегії з загальною стратегією підприємства для подальшої реалізації. Крім того, механізм управління фінансовою стійкістю підприємства представлено як систему суб'єктів управління фінансовою стійкістю підприємства та їх взаємовідносин. Визначено, що розроблений механізм управління функціонує з урахуванням певних організаційних структур, принципів, методів, фінансових інструментів, правових норм з метою встановлення оптимальних параметрів структури та обсягу фінансових активів. Проаналізовано, що зміст даного механізму управління проявляється в його функціях, які забезпечують досягнення мети і виконання певного комплексу завдань. Обумовлено складність організації механізму управління фінансовою стійкістю підприємства. Визначено, що метою механізму є формування управління, яке повинно забезпечувати рівновагу між внутрішньою системою підприємства та його зовнішнім середовищем, враховуючи збереження цілісності в процесі структурних змін, виконання функціональних дій і розширеного відтворення капіталу.

Посилання

Tkachenko N.V. Financial stability of insurance companies: theoretical approaches. Finance of Ukraine, 2009, №6, pp. 104–122.

Grachev A. V. Analysis and management of financial stability of the enterprise: A textbook. M. Finpress, 2012. p. 208.

Gy`lyarovskaya L. T., Vexoreva A.A. Analysis and assessment of the financial stability of a commercial enterprise. M. UNITI-DANA, 2016. p.159.

Sheremet A.D., Negashev E.V. Methods of financial analysis of commercial organizations. M. INFRA-M, 2010. p. 208.

Balabanov Y`.T. Fundamentals of financial management. How to manage capital. M. Gardarika, 2006. p. 4326.

Koval`ov V.V. Financial Analysis: Capital Management. Investment choice. Reporting analysis. K. Finance and Statistics, 2003. p.512.

Korobov M.Ya. Financial and economic analysis of enterprises: Textbook. - 3rd ed., Revised. and ext. K. TV "Knowledge", KOO, 2017. p.378.

Azarenko G.M., Zhuravel` T.M., My`xajlenko R.M. Enterprise Finance: A textbook for self-study of the discipline. K., 2014. p. 450.

Lafta Dzh. K. Management: textbook. allowance. - 2nd ed., Reworked. and ext. М. Velby, 2009. p. 592.

Pry`tulyak N. M. Signs of financial stability - the theoretical basis for modeling factor systems. Economics. Finances. Right, 2013, № 1, pp. 26-31.

Bugaj V. Z. Analysis and assessment of financial stability of the enterprise. State and Regions. 2018, № 1, pp. 34–39.

Reshy`tnyakova A. V., Shherban` O. D. Management of financial stability of the enterprise. BBK 65.261 (4 ukr), 2016, pp. 13.

Xajluk S. O. Foreign experience of using the controlling system in the management of enterprise finances. Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2015, № 2, pp. 36–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-11