УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Д. Семененко Донецький державний університет управління, Ukraine
  • О. Балуєва Донецький державний університет управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2021.05.05

Ключові слова:

персонал, організаційна культура, міжособистісні стосунки, людські відносини, внутрішньосистемні зв’язки

Анотація

В статті висвітлена актуальність проблеми. Підкреслюється сутність системи управління персоналом і її складові. Описані напрямки впливу організаційної культури на окремі аспекти управління персоналом підприємства. Наведені деякі приклади щодо управління персоналом саме в контексті значущості організаційної культури. Визначено, що духовно-світоглядні елементи організаційної культури визначають зміст культури працівників та їхніх міжособистісних стосунків, вони безпосередньо визначають поведінку працівників у процесі їх індивідуальних і колективних дій при здійсненні відповідних етапів використання та розвитку матеріальних елементів організації. Обґрунтовано, що це інтегруючий фактор, що характеризує людські відносини в процесі становлення, розвитку та відповідних змін у діяльності організації. Доведено, що іншим елементом організаційної культури є культура праці та виробництва, яка представлена ​​в нормах, стандартах і принципах внутрішнього розпорядку, встановлених власником (керівником) та закріплених нормативно-правовими актами, що забезпечують внутрішньосистемні зв’язки, стабільність та ефективність діяльності підприємства.

Посилання

Solomandina T. O. Organizational culture of the company: Ucheb.posobie.-2-e uzd. Revised and supplemented. M. INFRA-M, 2007. 624 p.

Voronkova V. G. Philosophy of personnel management: Monograph. – Zaporozhy.: Publishing House of Zaporozhye State Engineering Academy, 2005. 472 p.

Factors of staff motivation - Business School ITC Group. Available at:: https://www.itctraining.ru›Library›Staff.

Vasilenko V. O. Anti-crisis management of the enterprise: Textbook. Manual. Type 2, corrected. I add.-Kyiv. Center for Educational Literature, 2005. 504 p.

Martynenko M. M., Ignatieva I. A. Strategic Management: Textbook. K. Karavela, 2006. 320 p.

Zabolotna V. O. Organizational culture as a psychological basis increasing labor efficiency. Psychological foundations of personnel management: textbook. way. K. Gnosis, 2010. P. 227-241.

Doronina M. S. Upravlinnia ekonomichnymy ta sotsialnymy protsesamy pidpryiemstva. – Kharkiv: Vyd. KhDEU, 2002. 432 s.

Pylypenko V. Ye. Liudyna v rynkovomu suspilstvi: oriientatsiia, povedinka, kultura. K. PU «Foliant», 2005. 224 s.

Kharskyi K. Chetіre prychynі dlia formalyzatsyy otnoshenyi v kompanyy. Menedzhment y menedzher. 2005. 12. P. 12–16.

Armstronh M. Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy. 8-e yzdanye. SPb. Pyter, 2004. 832 s.

Kapytonov E. A., Zynchenko H. P., Kapytonov A. E. Korporatyvnaia kultura: teoryia y praktyka. M. «Alfa-Press», 2005. 352 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28