ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Тетяна Назарова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Аліна Гаврик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2021.05.06

Ключові слова:

фінансова стійкість, компанія, контролінг

Анотація

У статті розглянуто поняття фінансової стійкості компанії в сучасних умовах, розкрито реальний стан із даної проблематики, вказано на шляхи поліпшення ситуації. Важливим напрямком визначено забезпечення адекватного рівня фінансової стабільності, що гарантує раціональне використання ресурсного потенціалу та стабільний розвиток у майбутньому. На основі проблематики та мети дослідження проведено аналіз наукових праць, для визначення поняття фінансової стійкості. Визначено розбіжності серед науковців в розумінні поняття та проблему відсутності чітких напрямів та програм поліпшення фінансової стійкості підприємства. Враховуючи думки численних авторів виділено визначальні внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Визначено, що на сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість економічні та фінансові чинники. Розглянуто поняття внутрішньої та зовнішньої фінансової стійкості. Для оцінки фінансової стійкості запропоновано використання систему показників, оскільки однієї конкретної групи недостатньо для характеристики рівня стійкості. Розглянуто негативні наслідки фінансової нестабільності при незадовільних показниках фінансової стійкості. Запропоновано шляхи підвищення фінансової стійкості. Визначено важливість обрання фінансової стратегії як важелю в розвитку компанії. Розглянуто аналіз фінансової стійкості підприємства як послідовний, ступеневий розгляд усіх параметрів, пов’язаних із веденням господарсько-економічної діяльності. Прогнозуючи та аналізуючи заходи, щодо покращення фінансової стійкості, відзначено, що в сучасній економіці важливою складовою процесу розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства є фінансовий контролінг. Розкрито важливість планування та контролю для забезпечення фінансової стійкості. Розроблено рекомендації щодо стабілізації фінансової діяльності компанії.

Посилання

Slobodjan N. Gh. Analysis and forecasting of financial stability of the enterprise in modern conditions: methodology and practice. Economic analysis. Ternopil, 2014, 18 (2), P. 239–245.

Rusina Ju. O., Polozuk Ju. V.The economic essence of the financial stability of the enterprise and the factors that affect it. International scientific journal, 2015, 2, P. 91–94.

Boghacjka N. M., Ghaljuk O. V. The financial condition of the enterprise and ways to improve it in the business processes of the enterprise. A young scientist. Kherson, 2013, 2, P. 12–16.

Statistics of enterprises: [textbook. aid.] / S. O. Matkovsjkyj [etc.]; for order. S. O. Matkovsjkyj; 2nd ed., Reworked. And extra. - К. Alerta, 2013. p. 560.

Tjutjunnyk Ju. M. Financial analysis. К. Znannja, 2012. p. 815.

Lipych L. Gh., Ghadzevych I. O. Controlling in the system of anti-crisis management. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 2012, 722, P. 377–381.

Partyn Gh. O., Majevsjka Ja. V. Types and place of financial controlling at the enterprise. Scientific herald of NLTU of Ukraine, 2009, 19.6, P. 199–202.

Majevsjka Ja. V. Types and place of financial controlling at the enterprise. Scientific herald of NLTU Of Ukraine, 2009, Vip. 19.6, P. 47–52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28