МЕНЕДЖМЕНТ В ХХI СТОЛІТТІ

Автор(и)

  • Володимир Міщенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Валентин Кобець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Валентина Ващенко Харківський обласний благодійний фонд інноваційних знань, ідей і технологій гуманізації, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.03.03

Ключові слова:

стратегічний розвиток, інноваційність, антикризовий менеджмент, менеджмент нового типу, гуманізація діяльності

Анотація

Узагальнення еволюції теорій менеджменту та практичного його впровадження підводять до висновку, що в сучасному середовищі загальноприйняті підходи до управління перестали працювати. В нинішніх умовах класичний менеджмент уже не може бути результативним. Ситуація функціонування підприємств в умовах невизначеності й кризових явищ, наслідків пандемії та військових дій в нашій країні вимагає переорієнтації менеджменту на антикризову основу. Авторами вивчені головні тенденції розвитку світової економіки в ХХI столітті, особливості розвитку сучасного менеджменту в Україні, визначені вимоги, які ставить життя перед сучасними менеджерами. Аналіз світового досвіду подолання кризових умов дозволив зробити висновки про те, що рішення складних питань сучасності, в тому числі і економічних, знаходиться в формуванні нового рівня свідомості управлінців усіх рівнів. В зв’язку з цим запропоновано сучасний підхід до управління на базі використання менеджменту нового типу (українського менеджменту) як альтернатива, що дозволить подолати наслідки подій останніх років та вийти з кризового стану на сталу траєкторію розвитку. Парадигма менеджменту нового типу як інноваційної системи управління спрямована на творчі перетворення людини та суспільства у бік вектору гуманістичного еволюційного розвитку. Інноваційна суть полягає в тому, що менеджер будь-якого рівня повинен навчитися застосовувати приховані до сьогодні можливості своєї свідомості та використовувати у своїй роботі думки та ідеї більш високих порядків, ніж думки та ідеї зі звичайною погляду матеріалістичного світогляду.  Такі трансформації призведуть до ефективного вирішення безпосередніх проблем та задач, починаючи від особистісних питань рядового члена колективу та суспільства, до загальнопланетарних проблем.

Посилання

Problems and new realities in world business and management: International Scientific and Practical Conference October 4-8, 1993, Kharkiv: coll. theses - Kharkiv, KhPI, 1993. - 105 p.

Engineer of XXI century: personality and professional in the light of humanization and humanitarization of higher technical education / Ed. by M. Ye. Dobruskin. Kharkiv. Rubicon, 1999. 512 p.

Kredisov A. Management: basic concepts of the 2nd half of the 20th century. and some development trends at the beginning of the 21st century. Economy of Ukraine, 2005. No. 11. P. 20.

Gorobetz N.M. Texts of lectures for studying the discipline "Fundamentals of Management" / DDAU. - Dnipropetrovsk, 2008. - 162 p

Mishchenko V. A., Domnina I. I. Concept of anti-crisis controlling value-oriented management for the enterprise. Proceedings of the 4th international scientific and practical conference, December 26, 2020, Zaporizhzhia. Eastern Ukrainian Institute of Economics and Management. Zaporizhzhia. GO "SIEU", 2020. P. 177.

Kovalenko O. V. Innovations and business in the food industry: monograph. Kyiv. NNS IAE, 2015. 300 p.

Tulenkov M. The concept of "management" and "governance" in modern scientific discourse. Political management, 2009. No. 3. P. 101-111.

Conti T. Systems thinking: the new frontier in quality management. Proceedings of the 53rd congress of the European organization for quality, May 12-14, 2009. Dubrovnik, Croatia, 2009.

Waterman R. The renewal factor. New York. Bantam Books, 1987.

Ishikawa K. Quality control in Japan. Proceedings, 13th IAQ meeting. Kyoto, 1978.

Tataisi K. The Eternal Venture Spirit: An Executives Practical Philosophy. Diamond Publishing Incorporated. New York, 1985. 210 p.

Bogomolov S. I., Danylenko L. S. On the border of spiritual and physical. Economics, management, law. Collection of scientific papers of National center for humanization of engineering education. Kharkiv, KhDPU,1997. No.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-29