ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Олена Павлова Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна
  • Костянтин Павлов Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна
  • Юрій Опашнюк Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна
  • Назарій Ширшиков Компанія пошукового маркетингу “Ranking Hunt”, Україна
  • Микола Костюк Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.03.04

Ключові слова:

діджиталізація, підприємства, виробничі процеси, виробництво електроенергії, електричні мережі

Анотація

В епоху стрімкого розвитку технологій, де динаміка ринків мінлива, діджиталізація перетворюється на ключовий фактор успіху для виробничих підприємств. У сфері виробництва електричних мереж, на якій спеціалізується "Електроконтакт Україна", впровадження цифрових технологій потребує ретельного підходу, адже воно здатне значно поліпшити всі аспекти діяльності, починаючи від проектування та закінчуючи логістикою.

Незважаючи на усвідомлення необхідності трансформації, процес діджиталізації на "Електроконтакт Україна" та подібних підприємствах стикається з низкою проблем. До них належать висока вартість сучасних цифрових систем управління виробництвом, автоматизації та моніторингу, потреба в перенавчанні персоналу для роботи з новим обладнанням та програмним забезпеченням, що може потребувати значних часових та ресурсних затрат.

Важливим аспектом інтеграції цифрових технологій є кібербезпека. Збільшення кількості цифрових систем та мереж веде до зростання ризику кібератак, які можуть мати катастрофічні наслідки для виробничих процесів. Додатковою проблемою стає інтеграція нових систем з існуючим обладнанням, яке може бути застарілим і не сумісним з новітніми цифровими рішеннями, що потребує додаткових інвестицій в модернізацію або заміну обладнання.

Всі ці виклики роблять необхідним комплексний підхід до діджиталізації, який включає детальне планування, аналіз ризиків та розробку стратегії впровадження з урахуванням специфіки діяльності "Електроконтакт Україна".

Діджиталізація "Електроконтакт Україна", що спеціалізується на виробництві електричних компонентів для автомобілів, відкриває нові можливості для зростання продуктивності та розширення ринкових перспектив. Автоматизація процесів, вдосконалене управління ланцюгами поставок, а також використання аналітичних інструментів та Big Data сприяють розробці інноваційних продуктів та задоволенню потреб ринку. Ці зміни не лише підвищують ефективність внутрішнього виробництва, але й зміцнюють експортний потенціал України, роблячи підприємства конкурентоспроможними на міжнародній арені.

Для забезпечення сталого розвитку та безпеки в цифрову еру "Електроконтакт Україна" має й надалі зосереджуватися на посиленні заходів кібербезпеки, щоб захищати свої цифрові активи та інтелектуальну власність.

Зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати, що комплексний підхід до діджиталізації дозволить "Електроконтакт Україна" не лише ефективно вирішувати поточні завдання, але й активно формувати майбутнє автомобільної галузі, роблячи вагомий внесок у розвиток економіки України та покращення життя її громадян.

Важливо підкреслити, що діджиталізація є ключовим фактором розвитку та оптимізації виробничих підприємств, особливо в такій важливій галузі, як виробництво електричних мереж. Вона дає широкі можливості для інновацій та підвищення продуктивності, водночас ставлячи перед підприємствами нові виклики, пов'язані з кібербезпекою та необхідністю адаптації персоналу до нових умов роботи.

Посилання

Dyba M. I., Gerneho Y. O. Digitalization of the economy: world experience and the possibility of development in Ukraine. Finances of Ukraine. Kyiv, 2018. № 7. С. 50-63.

Conceptual aspects of the study of the essence of digitalization and its role in the development of modern society. Problems and prospects of economy and management. Chernihiv, 2019. - P. 21-32

Digitalization as a competitive advantage of enterprises. Economics. Management. Business. Kyiv, 2019. № 3(29). С. 18-24.

Digitalization as the main factor in the development of business structures. Effective economy. Dnipro, 2020.

Digitalization of economic relations as a factor in improving business processes of the enterprise. Economic Herald. Series: Finance, accounting, taxation. Kyiv, 2018. Issue 2. pp. 69-74.

Digitalization as the main factor of business development. Business, Innovation, Management: Problems and Prospects: Collection of abstracts of the I International Scientific and Practical Conference (Kyiv, April 23, 2020). Kyiv, 2020. Issue No. 1. C. 50-51.

Павлова О.М., Павлов К.В, Писанко С.В., Матійчук Л.П. Регулювання інвестиційно-інноваційної активності в електроенергетичній галузі України : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 204 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21736

Павлов К.В., Павлова О,М,, Романюк Р.В. Організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах Україні: монографія Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 223 с. URL: https://is.gd/iqn7dU

Sala, D.; Bashynska, I.; Pavlova, O.; Pavlov, K.; Chorna, N.; Chornyi, R. Investment and Innovation Activity of Renewable Energy Sources in the Electric Power Industry in the South-Eastern Region of Ukraine. Energies 2023, 16, 2363. https://doi.org/10.3390/en16052363

Sala, D., Pavlov, K., Pavlova, O., Demchuk, A., Matiichuk, L., & Cichoń, D. (2023). Determining of the Bankrupt Contingency as the Level Estimation Method of Western Ukraine Gas Distribution Enterprises’ Competence Capacity. Energies, 16(4), 1642. https://doi.org/10.3390/en16041642 https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1642

Digitalization of business processes as a basis for ensuring effective management of a modern enterprise. Bulletin of Odesa National University. Economics. Odesa, 2021. С. 60-66.

Filippova SV, Svinariova GB. Digitalization as an environment and a factor of change in the enterprise management system. Bulletin of Khmelnytsky National University. Series "Economic Sciences". Khmelnytskyi, 2020.С. 330-335.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-29