МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ РЕЙТИНГОВИМ МЕТОДОМ

Svitlana Viktorivna Kysil

Аннотация


В статті розроблені теоретичні та методичні основи впровадження рейтингового методу для оцінки додаткових послуг залізничних підприємств з метою удосконалення системи управління додатковими послугами відповідно до пріоритетних напрямків розвитку сучасного підприємства. Розвиток залізничної інфраструктури за напрямком клієнтоорієнтованості відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам реформування галузі. В ході дослідження виявлено, що пріоритетним напрямком підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, ефективності менеджменту є удосконалення існуючої системи управління додатковими послугами. Удосконалено систему управління додатковими послугами шляхом впровадження нового методу їх оцінки, такого як рейтинговий. Застосування рейтингового методу в економіці не є новим, але залізнична галузь поки не використовувала його для аналізу своєї діяльності.

Ключевые слова


додаткова послуга; рейтинговий метод; оцінка; пасажир

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


References:

1. Landmark-passenger: results of the V International conference "Marketing and logistics in management system on railway transport" [Orієntir-pasazhir: pіdsumki V Mіzhnarodnoї konferencії "Marketing ta logіstika vsistemі menedzhmentu na zalіznichnomu transportі"] [Elektronnij resurs] / O.Plotnіkova // Gazeta "Magіstral'". – 2015. – No 78. – P. 3. – Rezhim dostupu: http://www.magistral-uz.com.ua/file/708.pdf.

2. Bakalinskij O. V. Marketing of passenger transportation promising types of rolling stock Railways: theory, methodology, practice [Text] : dis. ... d-ra ekon. sciences : 08.00.04 / Bakalinsky Alexander ; State economic and technological University of transport. – K., 2012. – 461 p.

3. Vertel' V. V. Marketing research of unsatisfied demand for passenger transport Railways [Text]: dis. candidate. econ. sciences: 08.00.04 / Vertel' Valentina Viktorovna; State economic and technological University of transport. – K., 2012. – 192 p.

4. Pyatigorets G. S. Improvement of pricing for additional services train stations: Dis. ...candidate. Econ. sciences: 08.00.04. – Kiev, 2012. – 233 p.

5. Pasechnik V. I. Improving the quality of transport services using marketing research / V.I. Pasechnik, A.V. Pacora, V.P. Zyuzina // Collection of scientific works of the State economic and technological University of transport. - 2014. – Vol. 27. – P. 29–34.

6. Gudkova V. P. The Rationale for the introduction of new information technologies in the sphere of passenger traffic of Railways.P. Gudkov, A. M. Kravchuk // Collection of scientific works of the State economic and technological University of transport. Series: Economics and management, 2014. – Vol. 27. – P. 78–87.

7. Zharska I. A. Information systems and technologies in the marketing system of railway transport / I. A. Zharska // Marketing and management of innovations. – 2013. – No. 1. – P. 100–111.

8. Kostyuchenko L. V. Application of innovative technologies in the field of transport services / L. V. Kostyuchenko, A. L. Nicic // Collection of scientific works of the State economic and technological University of transport. – 2014. – Vol. 27. – P. 1722.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Орієнтир-пасажир: підсумки V Міжнародної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті" [Електронний ресурс] / О.Плотнікова // Газета "Магістраль". – 2015. – No78. – С. 3. – Режим доступу: http://www.magistral-uz.com.ua/file/708.pdf.

2. Бакалінський О. В. Маркетинг пасажирських перевезень перспективними видами рухомого складу залізниць: теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Бакалінський Олександр Вікторович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – К., 2012. – 461 с.

3. Вертель В. В. Маркетингове дослідження незадоволеного попиту на пасажирські перевезення залізницями [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вертель Валентина Вікторівна; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – К., 2012. – 192 арк.

4. П'ятигорець Г. С. Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів: Дис.канд. екон. наук: 08.00.04. – Дніпропетровськ, 2012. – 233 с.

5. Пасічник В. І. Підвищення якості транспортних послуг з використанням маркетингових досліджень / В. І. Пасічник, О. В. Пацьора, В. П. Зюзіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічног університету транспорту. – 2014. – Вип. 27. – С. 29–34.

6. Гудкова В. П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць / В. П. Гудкова, О. М. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління, 2014. – Вип. 27. – С. 78–87.

7. Жарська І. О. Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту / І. О. Жарська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – No 1. – С. 100 –111.

8. Костюченко Л. В. Застосування інноваційних технологій у сфері транспортного обслуговування / Л. Університету транспорту. – 2014. – Вип. 27. – С. 17–22.Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Copyright (c) 2016 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

адрес: ул. Мироносицкая, 60, г. Харьков, Украина, 61002. e-mail: 

       journeee@mail.ru;  sveco_ltd@rambler.ru;   сайт:eee.khpi.edu.ua 

Телефон: +38 057 703-23-18; факс: +38 057 714-94-51.

Яндекс.Метрика