№ 9 (2010)

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит

Содержание

Энергосбережение

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
Г. М. АГЄЄВА, Н. В. МАРЧЕНКО 9-15

Энергетика

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ПЕРІОДАМИ ЧАСУ PDF
В. Д. ПЛАЧИНДА, Т. В. ЯРОВИЦИНА, А. І. ЗАМУЛКО, Ю. В. ЧЕРНЕЦЬКА 16-22

Альтернативные источники энергии

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВОДА ТЕПЛОТИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ СУШКИ МАТЕРІАЛУ PDF
Ю. В. КУРІС, І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, Ю. С. КАЛІНЦЕВА 23-33
СОВРЕМЕНОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ PDF
А. А. РЕДЬКО, Ю. В. БЕРЕЖКО, А. А. ОНИЩЕНКО, С. В. ПАВЛОВСКИЙ, И. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 34-41

Экономика организация и управление

СТРАТЕГИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ PDF
А. В. КОЛЕСНИКОВ 42-43

НТП и эффективность производства

ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ЛІНІЙНОГО ТРАНСФОРМАТОРА PDF
П. Я. ПРИДУБКОВ, І. В. ХОМЕНКО 44-50
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ В АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ PDF
А. Н. МОРОЗ, И. А. САСИМОВА 51-56
ВИЗНАЧЕННЯ ОДНАКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЕРОІОНІВ В РОБОЧІЙ ЗОНІ PDF
А. Я. ЧУРАКОВ, О. В. СТРОКАНЬ 57-60