Про журнал

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Журнал засновано постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1287

Реєстраційне свідоцтво АОО № 171256 від 06.08 2004 р.

Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 16921-5691ПР від 15.07.2010 р.

Журнал:

передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;

науковий - журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (накази МОН України № 886 від 02.07.2020 та № 1188 від 24.09.2020):

технічні спеціальності  – 141 :  від 02.07.2020, «Б» №  886;  від 26.11.2020 «Б»  № 1471.

Галузь знань : 14 «Електрична інженерія».

Спеціальність 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

економічні спеціальності – 051 :  від 24.09.2020, «Б» № 1188; від 26.11.2020 «Б»  № 1471.

Галузь   знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Спеціальність : 051 - економічні спеціальності.

 

рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;

реферативний - реферується національною реферативной базою «Україніка наукова» (Україна). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело»;

індексований міжнародними наукометричними базами:

Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;

включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);

представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);

доступний в фондах бібліотек:

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського; науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань у галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), державних органів влади (макроекономічному рівні).

Мова видання: змішана - українська, російська, англійська.

Періодичність видання: 12 випусків на рік.

Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрів), а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил оформлення, цитування та посилань.

До друку приймаються статті, які не публікувались раніше у інших журналах та не загубили своєї актуальності.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів.

У разі передруку посилання на журнал «Енергозбереження.Енергетика.Енергоаудит» (Е.Е.Е.)  обов’язкове.

У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Греції, Казахстану, України.

Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Поточний номер

№ 3(193) (2024): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит
Опубліковано: 2024-06-29

Весь випуск

Економіка

Переглянути всі випуски