Про журнал

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print)) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Журнал:

передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;

науковий - журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (накази МОН України № 886 від 02.07.2020 та № 1188 від 24.09.2020);

рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;

реферативний - реферується національною реферативной базою «Україніка наукова» (Україна). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело»;

індексований міжнародними наукометричними базами:

Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;

включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);

представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);

доступний в фондах бібліотек:

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського; наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія); наукова електронна бібліотека КіберЛенінка (Росія), науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;

Мова видання: змішана - російська, українська, англійська.

Періодичність видання: 1 раз на місяць (12 випусків на рік).

Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

Призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в області економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел енергії.

У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Греції, Казахстану, України.

Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Головний редактор журналу - Мехович Сергій Анатолійович, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академік Академії наук Вищої освіти України, генеральний директор ТОВ «Науково-технічний центр« Енергетичні технології », доктор економічних наук.

Заступник головного редактора - Лазуренко Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор.

Відповідальний секретар - Крюкова Наталія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент.

 

Поточний номер

№ 1-2(155-156) (2021): Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.
Опубліковано: 2021-03-07

Весь випуск

НКРЕ – ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Переглянути всі випуски